Više od 200 fotografija u hronološkom poretku predstavljaju čoveka koji je osvetlio planetu. Uz autorski tekst istraživača i fizičara Milovana Matića utkana je priča o poreklu, naučnom i privatnom usponu, idejama i pronalascima, o Tesli kao veoma aktivnoj i harizmatičnoj ličnosti svog vremena. Izdanje je štampano na srpskom, engleskom i ruskom jeziku.

Multimedijalni sadržaj na CD-u obuhvata sve što je prikazano u knjizi. U knjizi je i link i uputstvo za aplikaciju za mobilne uređaje, pomoću koje ulazite u Magiju uvećane realnosti! (Magic of Augmented Reality™)

više... promocija ...
 

U prodaji je nova fotomonografija Novi Sad u luksuznom kartonskom pakovanju na 186 strana, uz vrhunske fotografije i tekst renomiranih autora.

Bogato ilustrovana fotomonografija, u kojoj je slikom i rečju predstavljen Novi Sad sa svim svojim lepotama i vrednostima.

Knjiga je štampana na srpskom, engleskom,
ruskom i nemačkom jeziku.

više... promocija ...

 

Ova knjiga je dragoceno svedočanstvo ne samo o povratku verske nastave u državne škole u našoj zemlji, nego i svojevrsno svedočanstvo o Srbiji u vremenu posle “demokratskih promena”.

Kao svedočanstvo prošlosti , ali i poruka za budućnost, ova knjga sadrži izvanredno bogat materijal o događanjima koja su često bila van dometa šire publike, a za koja treba znati.

više...


Fotomonografija Pogled u Hram Svetog
Save u luksuznom kartonskom pakovanju
na na 208 strana, uz vrhunske fotografije
i tekst arh Dragomira M. Acovića

Bogato ilustrovana fotomonografija,
u kojoj su slikom i rečju opisani radovi
na unutrašnjem uređenju Hrama Svetog
Save u Beogradu.

Knjiga je štampana na srpskom, engleskom i ruskom jeziku.

više...


 

Fotomonografija prikazuje život i delo
Mihajla Pupina, kao i odjek njegovog
stvaralaštva kod nas i u svetu, za vreme
njegovog života ali i nakon smrti.

Momenti iz života prikazani su fotografijama,
dokumentima, prepiskama, kao i likovnim
prikazima gradova i lokacija koje su vezane
za život Mihajla Pupina. Obuhvaćen je
njegov kompletan životopis, naučna
dostignuća a poseban deo posvećen je
legatu i Zadužbini Mihajla Pupina u Idvoru.

više...